050-5776909 info@mertens-avr.nl

CONTACT – MERTENS AVR B.V.

Burgemeester J.G. Legroweg 98a

9761 TD Eelde

Tel. 050-5776909
Mob. 06-26650205 (voor spoedgevallen buiten kantoortijd)

info@mertens-avr.nl

K.v.K. Groningen: 58295852
BTW-nummer: NL852971084B01

Mertens AVR B.V. heeft haar Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Voor vragen nodigen wij u uit om vooral contact met ons op te nemen via bovenstaande gegevens.

 

DOWNLOADS

Hier vindt u alle (actuele) documenten die van toepassing zijn op onze levering en of prijzen.

 

Mertens AVR Rental Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties van en alle (huur)overeenkomsten en
contracten met Mertens AVR Rental B.V., aan te duiden als Mertens AVR Rental B.V. De term ‘wederparij’ of ‘afnemer’ is van toepassing op zowel een huurder als een koper. Bij het aangaan van een overeenkomst met Mertens AVR Rental B.V. verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden van Mertens AVR Rental B.V. prevaleren boven alle afwijkende of aanvullende bedingen in algemene of bijzondere
voorwaarden van de wederparij.

Heeft u vragen over onze leveringsvoorwaarden, neem dan contact met ons op. U kunt de voorwaarden downloaden op deze pagina of telefonisch contact opnemen om een gedrukte kopie per post te ontvangen.

Mertens AVR Rental B.V. heeft het recht haar Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen; wijzigingen zijn echter nimmer met terugwerkende kracht van toepassing. Bij strijdigheid van enig artikel met de toepasselijke wetgeving, zal het betreffende artikel door Mertens AVR Rental B.V. worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk ligt bij de oorspronkelijke inhoud. Strijdigheid van enig artikel van deze Algemene Voorwaarden met de wet laat de geldigheid van de overige artikelen onverlet.

 

Mertens AVR